Gedragscode GoedeReputatie.

Bedrijven die op de website www.goedereputatie.nl staan handelen integer.
Integriteit betekent doen wat juist is. Door te handelen met integriteit, weerspiegelen we de waarden en de reputatie van de bij ons aangesloten bedrijven op een positieve manier.

De bedrijven op GoedeReputatie.nl hechten waarde aan het partnerschap met klanten, leveranciers en consumenten. Zij behandelen deze partners op dezelfde manier waarop zij zelf verwachten behandeld te worden. De aangesloten bedrijven stellen het belang van de klant altijd centraal.

Bedrijven op GoedeReputatie.nl handelen altijd eerlijk met klanten, leveranciers en consumenten, door hen eerlijk en met respect te behandelen. Zij laten zich niet in met oneerlijke, bedrieglijke of misleidende praktijken. Producten en/of diensten worden altijd op een eerlijke en openhartige manier gepresenteerd in woord, beeld, schrift en geluid en ten overstaan van de afnemer.

De aangesloten bedrijven bij GoedeReputatie.nl gaan verplichtingen aan die zij in redelijkheid ook na kunnen komen en zij geven als dat gevraagd wordt een juiste weergave van hun mogelijkheden om de aangegane verplichtingen na te kunnen komen.

De algemene voorwaarden zijn altijd leidend.